تنظیم Thunderbird 3.0

نظیم Thunderbird3.0 برای استفاده از ایمیل:

 

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1-Thunderbird را باز کنید .

2- از منوی  File  بر روی قسمت new  کلیک کرده و سپس بخش Message را انتخاب کنید. ویا کلید های Ctrl + N را از روی keyboard بفشارید.
3-اطلاعات لازم را در قسمتهای خواسته شده وارد کنید :
نام خود را وارد کنید:Your name
آدرس Email خود را وارد کنید (آدرس ایمیل شما چیزی شبیه info@domain.com میباشد) :Email address
4-بعد از وارد کردن اطلاعات خواسته شده بر روی Continue کلیک کنید.

5- در صورت صحیح وارد کردن اطلاعات گزینه های incoming  و outgoing به صورت سبز رنگ نمایش داده می شود.6-جهت تغییرات در SMTP  و POP  و یا IMAP و یا تغییر در port ها بر روی گزینه Edit کلیک کنید.و سپس بر روی Re-test Configuration کلیک کنید.7-در صورت تمایل جهت  تغییر پرت های پیش فرض و تنظیمات دیگر مربوط به ایمیل بر روی Manual Setup کلیک کنید.
 
  • 36 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

تنظیم Outlook 2007

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...

تنظیم Outlook Express

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...

تنظیم Windows Mail

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...