تنظیم Outlook Express

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را جایگزین نمایید.

1- Outlook Express خود را باز کنید.

2- منوی Tools را باز نموده و گزینه Accounts را انتخاب کنید .

3- بر روی دکمه Add و سپس گزینه Mail کلیک کنید .4- نام خود را در قسمت Display Name وارد کنید و دکمه Next را کلیک کنید .

5- در قسمت Email address آدرس ایمیل خود را به صورت کامل وارد کنید (آدرس ایمیل شما چیزی شبیه info@domain.com میباشد) و سپس دکمه Next را کلیک کنید .

6- در قسمت Incoming mail server و Outgoing mail server باید mail.domain.com را وارد کنید .


7-دکمه Next را کلیک کنید .

8- در قسمت Account name باید mail@domain.com را وارد کنید .سپس رمز عبور ایمیل خود را تایپ کرده و دکمه Next را کلیک کنید .9- دکمه Finish را کلیک کنید .

10-در بخش Account گزینه mail.domain.com را انتخاب کنید سپس گزینه Properties را انتخاب کنید .11-به تب Advanced بروید .

12- اطلاعات خواسته شده را به شکل زیر پر کنید :
  • در قسمت ( Outgoing mail(smtpعدد 25 را وارد کنید.
  • کنترل نمایید قسمت (This server requires a secure connection (ssl که در پایین بخش (Outgoing mail (smtp قرار دارد انتخاب نشده باشد.
  • در قسمت ( Outgoing mail(POP3 عدد 110 را وارد کنید.
  • کنترل نمایید قسمت (This server requies a secure connection (ssl که در پایین بخش (incoming mail (pop3 قرار دارد انتخاب نشده باشد.


در نسخه های مختلف مکان ردیف قرارگیری Outgoing و Incoming متفاوت است دقت نمایید که اطلاعات وارد شده درجای صحیح هر قسمت وارد شده است .

13- به تب server بازگردید و قسمت My server requires authentication را چک کنید .14- دکمه Ok را کلیک کنید .

در صورتی که با مشکلی در پیکربندی و یا دریافت و ارسال ایمیل های خود مواجه شدید یک درخواست پشتیبانی ارسال نمایید تا تیم فنی هاستینگ جوملا راهنماییهای بیشتری به شما ارایه کنند.

  • 23 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

تنظیم Thunderbird 3.0

نظیم Thunderbird3.0 برای استفاده از ایمیل:   توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی...

تنظیم Outlook 2007

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...

تنظیم Windows Mail

توجه داشته باشید در این آموزش در قسمتهایی که domain.com نوشته شده است باید نام دامنه خود را...