1396/08/01 بسته شدن خدمات ثبت و تمدید دامنه برای مدت حد اکثر 10 روز

به اطلاع کاربران محترم نوید ایرانیان می رسانیم برای انتقال کلیه سرویسها و دامنه ها به رجیسترر جدید امکان ارائه خدمات ثبت دامنه های بین المللی با پایان عملیات انتقال مقدور نمی باشد. امید واریم ... بیشتر بخوانید »

1396/07/29 اطلاعیه مهم: تغییر رجیسترار دامنه

همانطور که کم و بیش زمزمه هایی در این زمینه شنیده می شد، با توجه به تبدیل شدن شرکت ثبت کننده دامنه های بین المللی ResellerClub - Directi به یک شرکت امریکایی، قوانین این رجیسترار در حال بروز شدن با توجه به ... بیشتر بخوانید »