5,000,000ریال
ماهانه
پشتیبانی طلایی وب سایت
با خرید بسته ‍پشتیبانی وب سایت از خدمات زیر بهره‌مند می شوید
۱۰- حد اکثر زمان پاسخ گویی به تیکت ها
۳ روز کاری
۱۱- تعداد تیکت های ارسالی
نامحدود
۱- نصب جوملا
۲- به‌روز رسانی جوملا
۳- دسترسی به دانشنامه
۴- راهنمایی برای استفاده صحیح از نرم افزار
۵- مشاوره برای انتخاب میزبانی وب
۶- ارائه راه حل‌های امنیتی برای جوملا
۷- راهنمایی برای تهیه نسخه ‍پشتیبان
۸- راهنمایی برای بازیابی نسخه ‍پشتیبان
۹- پشتیبانی از یک وب سایت
3,000,000ریال
ماهانه
پشتیبانی نقره ای وب سایت
با خرید بسته ‍پشتیبانی وب سایت از خدمات زیر بهره‌مند می شوید
۱۰- حد اکثر زمان پاسخ گویی به تیکت ها
۳ روز کاری
۱۱- تعداد تیکت های ارسالی
نامحدود
۱- نصب جوملا
۲- به‌روز رسانی جوملا
۳- دسترسی به دانشنامه
۴- راهنمایی برای استفاده صحیح از نرم افزار
۵- مشاوره برای انتخاب میزبانی وب
۶- ارائه راه حل‌های امنیتی برای جوملا
۷- راهنمایی برای تهیه نسخه ‍پشتیبان
۸- راهنمایی برای بازیابی نسخه ‍پشتیبان
۹- پشتیبانی از یک وب سایت
2,000,000ریال
ماهانه
پشتیبانی برنزی وب سایت
با خرید بسته ‍پشتیبانی وب سایت از خدمات زیر بهره‌مند می شوید
۱۰- حد اکثر زمان پاسخ گویی به تیکت ها
۳ روز کاری
۱۱- تعداد تیکت های ارسالی
نامحدود
۱- نصب جوملا
۲- به‌روز رسانی جوملا
۳- دسترسی به دانشنامه
۴- راهنمایی برای استفاده صحیح از نرم افزار
۵- مشاوره برای انتخاب میزبانی وب
۶- ارائه راه حل‌های امنیتی برای جوملا
۷- راهنمایی برای تهیه نسخه ‍پشتیبان
۸- راهنمایی برای بازیابی نسخه ‍پشتیبان
۹- پشتیبانی از یک وب سایت