ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 سوالات قبل از خرید

سوالات قبل از خرید سرویس ها را در این بخش مطرح کنید.

 مشاوره طراحی وب سایت/پورتال

پرسش های خود را در خصوص طراحی وب سایت/پورتال و راهکارهای نودید ایرانیان برای شما از طریق این دپارتمان با ما مطرح کنید.

 استخدام و همکاری

علاقمندان به همکاری با پروژه های نرم افزاری متن باز شرکت نوید ایرانیان، دریافت نمایندگی شرکت یا استخدام در این شرکت فرم زیر را به همراه رزومه خود برای ما ارسال کنید.

 سوء استفاده و تخلف

در صورت مشاهده سوء استفاده و تخلف سایرین برای حفظ حقوق خود و شرکت حتما نسبت به ارائه گزارش سوء استفاده و تخلف اقدام کنید تا از ضایع شدن حقوق شما و دیگر کاربران محترم جلوگیری شود.